Module Elektrisch Vijlen

De Module Elektrisch Vijlen is als volgt opgebouwd:

Met een elektrische vijl kun je sneller vijlen dan met traditionele vijlen. Ook kost het gebruik van een elektrische vijl minder fysieke inspanning. Je kunt het toerental van de elektrische vijl instellen. Zo kun je op de gewenste snelheid werken. Je kunt ook de bitjes van de vijl verwisselen. Zo kun je voor ieder deel van de behandeling de juiste ruwheid gebruiken. In deze module leer je omgaan met een elektrische vijl.

Elektrische Vijl Elektrische Vijl 4

De Module Elektrisch Vijlen bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 Elektrisch vijlen zonder product
Dagdeel 2 Elektrisch vijlen nabehandelen

De kosten voor de Module Elektrisch Vijlen bedragen € 99,-*

De module wordt afgesloten met een certificaat.

* Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief lespakket.